mediation-amsterdam

Mediation Amsterdam

Mediation in Amsterdam. De advocaten van WeAreLawyers treden regelmatig op als mediator in arbeidsconflicten of in zakelijke conflicten. Ook kunnen zij u als advocaat bijstaan in een mediationsessie. Doordat zij ervaring hebben in verschillende rollen, kunnen zij u goed adviseren over de beste oplossing voor uw conflict.

Mediation Amsterdam

Mediation is een vorm van alternatieve geschilbeslechting, dat tegenwoordig steeds populairder wordt. In plaats van een derde (de rechter) te laten oordelen over een geschil wordt door de partijen zelf, met behulp van een mediator, gezocht naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Dit gebeurt in een aantal gezamenlijke sessies. De mediator is daarbij aanwezig en vervult een onafhankelijke en neutrale rol.

Conflict oplossen

Mediation is één van de vormen van alternatieve geschilbeslechting welke kan worden ingezet om een conflict op te lossen. Met alternatieve geschilbeslechting wordt bedoeld: het beslechten van een geschil buiten de rechter om. De twee andere vormen van alternatieve geschilbeslechting zijn arbitrage en bindend advies. Conflicten zijn er in allerlei soorten en maten. Als er een conflict ontstaat naar aanleiding van (de uitvoering van) een overeenkomst, dan zal eerst gekeken moeten worden wat er in de overeenkomst staat opgenomen over de wijze waarop conflicten zullen worden beslecht. Meestal staat achterin de overeenkomst een bepaling hierover opgenomen. Het kan zijn dat in de overeenkomst een bepaalde rechtbank exclusief bevoegd wordt verklaard, of dat partijen overeengekomen zijn om eerst mediation te proberen voordat de gang naar de rechter wordt gemaakt. Ongeacht wat er staat opgenomen in een overeenkomst, staat het partijen altijd vrij om samen te besluiten om een mediationtraject te starten.

Mediationovereenkomst

Mediation start op het moment dat partijen een mediationovereenkomst hebben ondertekend. Hierin wordt afgesproken dat partijen zich zullen inzetten om de kwestie met behulp van mediation op te lossen. Het is belangrijk om te onthouden dat mediation plaatsvindt op basis van vrijwilligheid. Een partij kan op ieder gewenst moment besluiten te stoppen met de mediation. Daarnaast zijn de partijen én de mediator (en eventuele andere partijen die bij de mediation aanwezig zijn) gebonden aan geheimhouding. Het is belangrijk om hierover heldere afspraken te maken in een mediationovereenkomst. Tot slot is het erg belangrijk om als een conflict door middel van mediation is opgelost, de afspraken duidelijk en ondubbelzinnig vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. WeAreLawyers heeft hier veel ervaring mee en adviseert u hier graag over.

Mediation Amsterdam

Het team van WeAreLawyers heeft veel ervaring op het gebied van mediation. WeAreLawyers is ondernemend, toegankelijk en betaalbaar. Onze advocaten en fiscalisten maken voor u graag complexe materie begrijpelijk tegen scherpe tarieven.

Neem direct contact op via info@wearelawyers.nl of +31 (0)20 210 11 99.