aandeelhoudersovereenkomst-opstellen

andeelhoudersovereenkomst opstellen: waar moet je aan denken?

Een aandeelhoudersovereenkomst opstellen vereist nauwkeurigheid. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag wat een aandeelhoudersovereenkomst is, wat de verhouding is met de statuten en welke onderwerpen je daarin zou kunnen opnemen.

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst waarin je bepaalde afspraken maakt met de andere aandeelhouders. Deze overeenkomst kan een aanvulling zijn op de statuten van de vennootschap. Een aandeelhoudersovereenkomst bevat vaak meer specifieke bepalingen dan de statuten.

Waarom een aandeelhoudersovereenkomst opstellen?

Bij het oprichten van B.V. worden statuten opgesteld. In de statuten is vastgelegd hoe de vennootschap wordt bestuurd, hoe het geplaatste kapitaal wordt verdeeld bij oprichting, hoe besluitvorming plaatsvindt etc. De statuten hebben zogenaamde “vennootschapsrechtelijke werking” en kunnen door derden worden geraadpleegd. Oftewel: de statuten zijn openbaar.

Het komt vaak voor dat naast de statuten een aandeelhoudersovereenkomst wordt gesloten. Hierin kunnen aanvullende afspraken worden opgenomen. In tegenstelling tot de statuten heeft een aandeelhoudersovereenkomst primair “verbintenisrechtelijke werking” en is een aandeelhoudersovereenkomst niet openbaar.

Regelmatig krijgen wij de vraag of een bepaalde regeling in de statuten zou moeten staan, of beter past in een aandeelhoudersovereenkomst. Daarom hebben wij een lijstje opgesteld met punten die bij deze keuze een rol spelen.

 • Een aandeelhoudersovereenkomst bindt slechts de partijen. Statuten richten zich ook tot anderen.
 • Een aandeelhoudersovereenkomst kan alleen gewijzigd worden als alle partijen het daarmee eens zijn (unanimiteit). De statuten kunnen gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering.
 • Bepalingen in de statuten gelden altijd voor aandeelhouders die later toetreden. Dit is niet het geval bij een aandeelhoudersovereenkomst; de bepalingen die daarin staan moeten door de toetredende aandeelhouder worden aanvaard.
 • De statuten zijn openbaar. Een aandeelhoudersovereenkomst niet.
 • De statuten hebben op bepaalde onderdelen een sterkere juridische werking dan een aandeelhoudersovereenkomst (dat contractuele afspraken bevat).

Wat staat er in een aandeehoudersovereenkomst?

In een aandeelhoudersafspraken neem je afspraken op tussen de aandeelhouders onderling. Wat er in een aandeelhoudersovereenkomst wordt opgenomen is afhankelijk van de specifieke situatie, bijvoorbeeld van het soort onderneming en het aantal aandeelhouders. Hieronder staan een aantal onderwerpen opgenomen die je vaak terug zal zien in een model aandeelhoudersovereenkomst.

 • Kapitaal en aandelen
  -> hoe is het geplaatste kapitaal verdeeld
 • Activiteiten en informatieverstrekking
  -> hoe wordt de vennootschap gedreven en welke informatie wordt verstrekt aan de aandeelhouders
 • Structuur
  -> hoe wordt de vennootschap bestuurd
 • Bestuur en besluiten van de algemene vergadering
  -> met welke meerderheid vindt besluitvorming plaats en is er voorafgaande goedkeuring vereist voor bepaalde besluiten)
 • Non-concurrentiebeding
  -> welke activiteiten mag een aandeelhouder niet verrichten gedurende een bepaalde periode
 • Algemene vergadering
  -> met welke meerderheid vindt besluitvorming plaats
 • Dividendbeleid
  -> hoeveel winst wordt er uitgekeerd aan de aandeelhouders
 • Good leaver / bad leaver
  -> bepalingen omtrent het uittreden van een aandeelhouder waarbij vergoeding afhankelijk is van reden uittreding
 • Tag along / drag along
  -> bepalingen omtrent het verkopen van aandelen aan een derde
 • Overige bepalingen
  -> omtrent geheimhouding, toepasselijk recht etc.

Joint venture

Als er slechts twee aandeelhouders zijn, dan spreek je van een joint venture. In dat geval is het heel belangrijk om een goede conflictenregeling overeen te komen, voor het geval de aandeelhouders er samen niet uitkomen en er een “deadlock” situatie dreigt te ontstaan. In de aandeelhoudersovereenkomst zou bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden dat de aandeelhouders een paar keer met elkaar proberen eruit te komen, en als dat niet lukt, een derde persoon wordt benoemd die gaat proberen om er alsnog samen uit te komen.

Zelfs in de meest succesvolle samenwerkingen komen conflicten voor. Het kan tot hele vervelende situaties leiden als er in zo’n geval niets op papier staat. Pak jouw samenwerking professioneel aan maak goede afspraken!

WeAreLawyers stelt regelmatig aandeelhoudersovereenkomsten op en kan u adviseren over uw rechtspositie als aandeelhouder.

Neem direct contact op