Vennootschapsbelasting (Vpb)

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van rechtspersonen zoals de besloten vennootschap (BV) of de naamloze vennootschap (NV). Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder omstandigheden verplicht zijn om aangifte vennootschapsbelasting te doen.

Winst

Uitgangspunt bij het vaststellen van de winst is de commerciële winst (de winst die de boekhouder of accountant berekend). Als gevolg van fiscale wetgeving en fiscale beginselen, zal de fiscale winst regelmatig afwijken van de commerciële winst. Deze verschillen komen bijvoorbeeld voort uit de toepassing van verschillende afschrijvingsmethoden.

Tarief vennootschapsbelasting

Het tarief voor de vennootschapsbelasting (2017) is 20% over de eerste € 200.000 winst en 25% over de winst daarboven.

Onderstaand zijn relevante artikelen opgenomen met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Voor het gemak zijn de artikelen per thema gerangschikt.