Omzetbelasting (BTW)

De omzetbelasting wordt ook wel BTW (belasting toegevoegde waarde) genoemd en is een belasting die een ondernemer over de omzet betaalt. Zodra je een nieuwe onderneming registreert bij de Kamer van Koophandel ontvang je van de belastingdienst automatisch een BTW-nummer. Hiermee kun je aangifte doen.

In de aangifte geef je de omzet aan waarover je BTW hebt berekend en de BTW die is betaald over de gemaakte kosten waarvoor aftrek van voorbelasting bestaat. Het saldo van deze twee posten dien je als ondernemer te betalen aan de belastingdienst of krijg je terug van de belastingdienst.

Onderstaand zijn relevante artikelen opgenomen met betrekking tot de omzetbelasting. Voor het gemak zijn de artikelen per thema gerangschikt.