advocaat-contractenrecht-amsterdamAdvocaat contractenrecht Amsterdam

Advocaat contractenrecht in Amsterdam nodig? Onze advocaat contractenrecht beschikt over ruime ervaring op het gebied van het contractenrecht. U kunt met diverse contractuele kwesties bij ons terecht. Wij adviseren zowel particulieren, ZZP’ers en het MKB.

De advocaat contractenrecht

Onze advocaat contractenrecht adviseert particulieren, ZZP’ers en het MKB over allerlei contractuele kwesties. Wij beoordelen regelmatig overeenkomsten en kunnen ook diverse soorten overeenkomsten voor u opstellen. Denk bijvoorbeeld aan een overeenkomst van opdracht, een samenwerkingsovereenkomst, een modelcontract voor klanten of algemene voorwaarden. Wij hechten er grote waarde aan om uw business te begrijpen en kunnen voor u de afspraken helder en juridisch correct op papier krijgen.

Contract opstellen

Een contract opstellen is in vrijwel iedere situatie zeer verstandig om te doen. Hiervoor is nauwkeurigheid en kennis van juridische en fiscale aspecten vereist. In Nederland is er contractvrijheid. Dat betekent dat je in beginsel mag contracteren met wie je wilt, wanneer je dat wilt en zelf mag bepalen wat de inhoud van een overeenkomst is. Dit is anders bij bijvoorbeeld vergunningen, welke verleend moeten worden door de overheid. Verder geldt dat de wet voor enkele overeenkomsten dwingendrechtelijke bepalingen voorschrijft. Oftewel, bepalingen waar je niet in een overeenkomst van kunt afwijken. Bijvoorbeeld: het recht op klantvergoeding van een handelsagent, of bepaalde regels over consumentenkoop. Onze advocaat contractenrecht adviseert u graag over de rechtsgeldigheid van bepaalde afspraken.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden bij het sluiten van een contract vaak van toepassing verklaard. Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden betekent echter niet direct dat de algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn. Zo kan het voorkomen dat beide partijen hun eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren op een order. Er dient dan onderzocht te worden welke voorwaarden gelden. Ook komt het regelmatig voor dat algemene voorwaarden bepalingen bevatten die daarin helemaal niet opgenomen mogen worden, omdat ze op de zgn. “zwarte lijst” staan. Voorkom risico’s en conflicten en zorg dat de algemene voorwaarden die u hanteert juridisch correct zijn. Onze advocaat contractenrecht adviseert regelmatig ondernemers over de vraag of de door hen gebruikte algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn en op de juiste manier ter hand worden gesteld.

Advocaat contractenrecht Amsterdam

Het team van WeAreLawyers heeft veel ervaring op het gebied van contractenrecht. WeAreLawyers is ondernemend, toegankelijk en betaalbaar. Onze advocaten en fiscalisten maken voor u graag complexe materie begrijpelijk tegen scherpe tarieven.

Neem direct contact op via info@wearelawyers.nl of +31 (0)20 210 11 99.